Mapa Ofert

WARUNKI REZERWACJI

Prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami rezerwacji.

Jak rezerwować?

 • Należy dokładnie przeczytać opisy apartamentów i wybrać ten, który zainteresuje.
 • Zapoznać się z ogólnymi warunkami rezerwacji - rezerwacje przyjmujemy drogą elektroniczną lub telefonicznie.
 • Po otrzymaniu przez ToscanAVventure zgłoszenia rezerwacji, dokonujemy wstępnej rezerwacji wybranego apartamentu i drogą elektroniczną przesyłamy zamówienie rezerwacji.
 • Po otrzymaniu od ToscanAVventure zamówienia rezerwacji, należy dokonać wpłaty zaliczki na podane konto bankowe w określonym terminie. 
 • Po wpłynięciu pieniędzy na konto, ToscanAVventure wysyła Voucher (skierowanie), potwierdzający rezerwację oraz umożliwiający zakwaterowanie w zarezerwowanym apartamencie/domu.

 

Ogólne Warunki Rezerwacji ToscanAVventure

1. Wprowadzenie

Niniejsze warunki rezerwacji stanowią integralną część umowy dotyczącej rezerwacji noclegów w obiektach wakacyjnych, zawieranej pomiędzy klientem a ToscanAVventure. Pozostałą częścią umowy jest dokument Zamówienie rezerwacji, Voucher i ewentualne załączniki. Warunki zakwaterowania w apartamentach/domach są zgodne z ich opisem i zdjęciami zamieszczonymi na www.toscana-avventure. 

2. Ceny

Ceny podane są w walucie EUR. Kwota (zaliczka) wpłacana przez klienta na konto ToscanAVventure w Polsce, może być dokonana w walucie EUR, jak również w PLN. W przypadku, gdy klient będzie wyrażał chęć wpłacenia zaliczki w PLN, wówczas wartość wpłaty przeliczana jest wg średniego kursu NBP na dzień wystawiania zamówienia rezerwacji. Do wpłaty zaliczki udostępnione jest walutowe i złotówkowe konto bankowe ToscanAVventure. Cena obejmuje wynajęcie apartamentu z pełnym wyposażeniem - wszystko w ilości zgodnej z liczbą osób, możliwą do zakwaterowania w danym apartamencie/domu. Dojazd, wyżywienie oraz organizacja czasu pobytu leżą w gestii klienta. Konieczność opłacenia dodatkowych kosztów na miejscu jest wskazane w cennikach na stronie www.toscana-avventure.pl oraz w dokumentach rezerwacyjnych, uprawniających do zakwaterowania.

3. Zawarcie umowy – zakres świadczeń

Wraz z dokonaniem rezerwacji w formie elektronicznej lub telefonicznie, klient deklaruje chęć do zawarcia wiążącej umowy z ToscanAVventure. Rezerwację uznaje się za potwierdzoną, tylko i wyłącznie po otrzymaniu od ToscanAVventure e-mail zwrotnego, z jej potwierdzeniem. Wówczas zostaną podane niezbędne informacje na temat rezerwacji oraz pobytu. Umowa rezerwacji pomiędzy ToscanAVventure a klientem obejmuje tylko i wyłącznie wynajęcie obiektu na warunkach określonych w Zamówieniu rezerwacji. W przypadku konieczności opłacenia dodatkowych kosztów na miejscu, jest to wskazane w umowie rezerwacyjnej, jak również dokładna ich wysokość jest podana na dokumencie upoważniającym do zakwaterowania (sprzątanie końcowe, podatek turystyczny, wypożyczenia bielizny pościelowej i ręczników, internet, itp.).

Podczas rezerwacji należy podać liczbę wszystkich osób (w tym dzieci), jak również ewentualnych zwierząt (po zapytaniu). Dodatkowe usługi oraz zastrzeżenia (np. inny dzień przyjazdu, wynajem pościeli i ręczników, dodatkowe łóżko, wynajęcie łóżeczka, itd.) należy zgłosić podczas dokonywania rezerwacji. Natomiast żadne dodatkowe życzenia klientów, wykraczające poza zakres usług świadczonych przez ToscanAVventure, nie oznaczają przyjęcia za nie odpowiedzialności. Dokonując rezerwacji, akceptuje się ogólne warunki umowy ToscanAVventure.

4. Płatność za rezerwację

Płatności dokonuje się przelewem na podane konto ToscanAVventure. Zaliczka rezerwacyjna za apartament wynosi od 15% do 40% od kwoty wynajmu apartamentu i płatna jest w terminie 3 dni roboczych od przesłania zamówienie rezerwacji. Pozostała część kwoty uiszczana jest w gotówce lub kartą (w EUR) w momencie przekazania apartamentu. O wielkości zaliczki zawsze informowany jest klient, gdyż jej wysokość jest uzależniona od struktury i wybranego przez klienta rezerwowanego apartamentu.

W przypadku rezerwacji domu/willi z basenem, zaliczka wynosi 30% od podanej ceny wynajmu, natomiast wpłaty pozostałej kwoty należy dokonać do 45 dni przed datą początkową zaplanowanego pobytu. Szczegółowe informacje na temat sposobów płatności, znajdują się w opisie (cenniku) każdego obiektu, zamieszczonego w ofercie ToscanAVventure. W przypadku dokonywania rezerwacji w ostatniej chwili (last minute), ToscanAVenture może zwrócić się z prośbą o wpłatę całej kwoty lub udostępnienie numeru karty kredytowej, w celu zagwarantowania płatności.

Brak wpłaty zaliczki w określonym (w zamówieniu rezerwacji) terminie, jest traktowany jako rezygnacja i ToscanAVventure zastrzega sobie prawo do zarezerwowania go dla innego klienta. By uniknąć wszelkich nieporozumień, wynikłych np. z opóźnienia realizacji zleceń płatniczych pomiędzy bankami, dokonanie płatności należy potwierdzić przysłaniem e-maila z fotokopią dowodu wpłaty.

5. Dokumenty podróży

Po wpłacie zaliczki, klient otrzyma potwierdzenie rezerwacji – Voucher (skierowanie), uprawniający do zakwaterowania, który należy przedstawić w momencie zameldowania check-in. Na voucherze podane są: dane klienta, ilość osób, termin pobytu, nazwa i adres obiektu, dane kontaktowe właściciela, godziny zameldowania i wymeldowania, wartość wpłaconej zaliczki i wartość pozostałej kwoty do zapłaty we Włoszech w EUR oraz wszystkie niezbędne informacje odnośnie pobytu. W przypadku, gdy klient nie otrzyma dokumentów w terminie 14 dni przed rozpoczęciem pobytu, jest on zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia ToscanAVventure.

6. Przyjazd na miejsce

W apartamencie/domu może być zakwaterowana tylko liczba osób, zgłoszona przy rezerwacji. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w godzinach podanych na Voucherze. Gdy przyjazd nastąpi w innych godzinach, należy powiadomić o tym ToscanAVventure lub bezpośrednio właściciela obiektu, gdzie został zarezerwowany apartament/dom. Dzień przyjazdu oznacza pierwszy dzień pobytu.

W przypadku, kiedy osoba rezerwująca nie zgłosi się w dniu przyjazdu i nie powiadomi o tym wcześniej, rezerwację uważa się za anulowaną, bez zwrotu wpłaconej zaliczki, jak również ToscanAVventure będzie wymagała wpłacenia pozostałej kwoty za zarezerwowany apartament (która miała być płatna po przybyciu), zgodnie z zawartą wcześniej umową.

7. Dopłata za zakwaterowanie

Dopłata następuje w dniu przyjazdu do struktury, gdzie został zarezerwowany apartament – gotówka (do 999€) i/lub karta kredytowa. Kaucja i podatek turystyczny zawsze powinny być płatne w gotówce. Jeżeli klient życzy sobie przedłużyć pobyt, powinien kontaktować się bezpośrednio na miejscu, w recepcji lub właścicielem danej struktury lub z ToscanAVventure.

8. W trakcie pobytu

Rezerwujący podczas pobytu, zobowiązuje się do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa oraz dbałości o apartament i jego wyposażenie. Jakiekolwiek reklamacje związane z kwaterą, muszą być niezwłocznie zgłoszone w recepcji lub bezpośrednio u właściciela. Klient jest zobowiązany zgłosić szkody wyrządzone przez niego i zwrócenia wszystkich kosztów za poniesione straty, spowodowane w trakcie jego pobytu. Klient jest odpowiedzialny za wszystkie szkody wyrządzone przez zwierzęta, które zostały zgłoszone w momencie rezerwacji. Zwrot depozytu (kaucji) następuje na koniec pobytu w dniu wyjazdu, odliczając ewentualne koszty za poniesione szkody, wyrządzone przez klienta w miejscu zakwaterowania.

9. Rezygnacja z rezerwacji

Klient ma prawo do rezygnacji z dokonanej rezerwacji. Decydująca jest data otrzymania wniosku o rezygnacji, od momentu rozpoczęcia pobytu. W zależności od terminu, w którym następuje rezygnacja, rezerwujący zobowiązany jest do uiszczenia następującej opłaty, według ogólnych warunków rezygnacji ToscanAVventure:

 • 30% kosztów przy rezygnacji do 30 dni przed przyjazdem
 • 50% kosztów od 29 do 14 dni
 • 75% kosztów od 13 do 7 dni
 • 100% kosztów od 6 do 0 dni przed przyjazdem.

Uwaga: Ponieważ każda ze struktur posiada odmienną politykę rezygnacji, w związku z tym, w przypadku innych, niż wskazane powyżej ogólne warunki rezygnacji ToscanAVventure, dokładne warunki rezygnacji danej struktury, przesyłane są do klienta wraz z zamówieniem rezerwacji (umową).

10. Ubezpieczenie

ToscanAVventure zaleca wykupienie ubezpieczenia w podróży (zawierającego ubezpieczenie medyczne, od nieszczęśliwego wypadku lub choroby) oraz ubezpieczenia związanego z kosztami anulowania rezerwacji, które są użyteczne i niejednokrotnie pomocne w przypadku pobytu za granicą.

11. Prawo właściwe

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy ToscanAVventure a klientem jest prawo polskie. Wszelkie spory mogące zaistnieć w związku z zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W wypadku, gdy takie rozwiązanie nie będzie możliwe rozstrzygnięcie sporu nastąpi przez Sąd ogólnej właściwości w Żywcu (zgodnie z art. 27 i 30 kpc.).

Wpłacenie zaliczki oznacza przyjęcie przez klienta przesłanych warunków rezerwacji ToscanAVventure.

 • Dodaj link do:
 • digg.com
 • delicious.com
 • wykop-pl
 • facebook.com
ToscanAVventure
Agencja Turystyczna


ŻYWIEC 34-300; Oś. Młodych 15/55
(nr wpisu do ewidencji 9050/2008)

Kom. +48 502 630 114
Włochy +39 320 858 4914
(od czerwca do września)

e-mail:
toscanavventure@gmail.com
Meteo Toscana